Wednesday, August 18, 2010

wajah suci-mestika

 

Seakan-akan manusia hari ini sudah tidak takut lagi terhadap ancaman-

ancaman yang dijanjikan oleh Allah.Allah SWT berfirman: 

Dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan yang tersembunyi, kerana 

sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan 

dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. 

(al-An’aam: 120)